Osobní profil

Nabízím všem stavebníkům a investorům služby oblasti pozemního stavitelství podpořené více jak 25 letou praxí v této oblasti.


Vzdělání

1979 – 1983 VUT v Brně - Fakulta stavební

1975 – 1979 Střední průmyslová škola Zlín, obor Pozemní stavby


Praxe

V současné době OSVČ, projekční a inženýrská činnost, konzultační a poradenská činnost v oblasti pozemního stavitelství, energetické hodnocení budov.

Od roku 1984 do 2011 především v oblasti realizace staveb z pozice stavbyvedoucího nebo samostatného odborného technického pracovníka investiční výstavby.

V současné době se věnuji především projekční činnosti včetně pasportizace budov a legislativní činnosti spojené s vyřízením veškerých potřebných podkladů k vydání stavebního povolení, územního rozhodnutí apod. a energetickému hodnocení budov, zpracování tepelně technických posudku a průkazů energetické náročnosti budov.

Jsem členem ČKAIT (České Komory Autorizovaných Inženýrů a Techniků) a od roku 1995 jsem autorizovaným inženýrem v oboru Pozemní stavby.

Copyright (c) 2012 - 2015. Ing. František Švadleňák. Všechna práva vyhrazena.